Pojištění

Proč řešit Pojištění s námi:

  1. Společně zjistíme, jaká rizika mohou v budoucnu váš rozpočet nejvíce ohrozit
  2. Stanovíme výši škody v případě jednotlivých událostí a doporučíme cenově nejoptimálnější krytí s ohledem na váš zdravotní stav
  3. Porovnáme parametry u jednotlivých pojišťoven a vyjednáme pro vás exkluzivní podmínky a ceny

Pojištění nejčastěji využijete:

  1. ŽIVOTNÍ, NEMOCENSKÉ A ÚRAZOVÉ (chcete se zabezpečit pro případ zdravotních komplikací)
  2. NEMOVITOSTI A DOMÁCNOSTI (chcete zabezpečit nemovitost a/nebo její vybavení na různá rizika)
  3. MOTOROVÝCH VOZIDEL (chcete zákonné pojištění odpovědnosti nebo havarijní pojištění a další rizika)
  4. ODOVĚDNOSTI A PRÁVNÍ OCHRANY (chcete se zabezpečit pro případ způsobené škody jiné osobě nebo vám)
  5. CESTOVNÍ (chcete se zabezpečit pro případ léčebných výloh a dalších rizik v zahraničí)